Bemutatkozás

Gyűjteményünk az egyetemen folyó matematika oktatással egyidőben indult, és fejlődik. Jelentős adományok, ajándékok, cserelehetőségek révén és tervszerű gyarapításnak köszönhetően könyvtárunk mára komoly, jelentős matematikai szakgyűjteménynek számít.

A korábbi "DE TTK Matematikai Intézet és Informatikai Kar Könyvtára" 2012-től a "DE TTK Matematikai Intézet Könyvtára" nevet viseli, mert az Informatikai Kar a saját állományrészét átadta a DEENK Kassai úti Campus Könyvtárának.

Állományunk főképpen könyvekből és folyóiratokból áll, melyeket zárt raktárban tárolunk.

A raktárba - a könyvtárosokon kívül - kizárólag a Matematikai Intézet oktatói, dolgozói és nappali tagozatos PhD-hallgatói mehetnek be!

A könyvtár helyiségei:

 • kölcsönző (iroda)
 • folyosó - papírkatalógus-szekrény, számítógépes katalógus
 • olvasóterem (számítógépekkel) - helybenhasználatra kézikönyvek, tankönyvek, friss folyóiratszámok
 • hagyatéki olvasóterem (oktatók és PhD-hallgatók részére) - hagyatéki könyvek, legfrissebb folyóiratszámok, valamint a legújabb könyvek
 • (nagy)raktár (oktatók és PhD-hallgatók részére) - könyvek és folyóiratok nagy része
 • kisraktár (csak könyvtárosok részére) - folyóiratok, szakdolgozatok, disszertációk, digitális dokumentumok

Könyvek

Könyvtárunkban kb. 26 ezer könyv van, melyek nagy többsége (korlátozottan) kölcsönözhető. Mivel raktárunk zárt, tájékozódni állományunkban csak a katalógusok segítségével lehet.

Papírkatalógus (1997-ig):

 • szerző és cím szerinti betűrendes katalógus
 • helyi osztályozási rendszer szerinti katalógus

A papírkatalógus-szekrény közvetlen a bejárat mellett jobbra található. Építése és kezelése 1997-ben befejeződött. A példányok aktuális státusza miatt mindenképp a számítógépes katalógus használata javasolt.

Számítógépes katalógus:
Könyveinket a DEENK adatbázisában tartjuk nyilván. A feltöltöttség 99,9 %-os. A matematikai szakgyűjtemény DE TTK Matematikai Könyvtár (könyvtárkód: D1/20) lelőhelyen szerepel.
A folyosó jobb oldalán a papírkatalógus-szekrény után elhelyezett számítógép közvetlenül használható a katalógusban való keresésre.

Hagyatéki könyvek

Az elmúlt években több házikönyvtárat adományoztak a könyvtárnak. Ezen példányok többsége a hagyatéki olvasóban kapott helyet, kisebb része pedig a nagyraktárban, a könyvek közötti "7A" jelzésű szekrényen található. Összegyűjtöttünk néhány életrajzot, megemlékezést, információt a hagyatéki gyűjtemények tulajdonosairól.

Muzeális értékű, védett könyvek

2015-ben különgyűjteményt alakítottunk ki az 1900 előtti muzeális értékű könyvekből, mely a kölcsönző egyik zárható szekrényében kapott helyet. Ezen védett könyvek nem kölcsönözhetőek.

Folyóiratok

Folyóiratok

Szakdolgozatok

A Könyvtár kisraktárában kb. 1200 nyomtatott és kb. 500 CD/DVD hordozón leadott szakdolgozat/diplomamunka található (1961-2009 évekből). A szakdolgozatok Excel-listája letölthető. 2010-től a dolgozatokat a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumába (DEA) kell feltölteni.

Szakdolgozatok, diplomamunkák elektronikus formában történő beadásának szabályozása

Elektronikus dokumentumok

A könyvtárban fellelhető elektronikus dokumentumainkat az alábbi kategóriákba sorolhatjuk:

 • könyvmellékletek: az adatbázisban fellelhetők, a könyvvel együtt kölcsönözhetőek;
 • szakdolgozatok (2002-2009);
 • multimédia, CD-Romok: pl. elektronikus szótárak
 • szoftverek: a megfelelő tanszékeken installálva használhatók.